شمش آلیاژی

توضیح اینکه شمش فلز با انواع آلیاژ از قبیل مس-نیکل و تمامی آلیاژهای نیکل رو میخریم و تو آلیاژهای خاص هم قابلیت مانور داریم