شمش روی

توضیح اینکه ما با روابطی که با خریدارهای کشورهای دیگه داریم، علاقمندیم شمش روی خریداری و صادر کنیم