پروفیل استیل

پروفیل استیل را از لحاظ تقسیم بندی بر اساس شکل ظاهری، به دو نوع پروفیل بسته و پروفیل باز دسته بندی می کنند. پروفیل استیل باز و بسته خود در مقاطع مختلف ساخته می شوند و در جاهای مختلفی کاربرد دارند.

پروفیل استیل باز را می توان در مقاطع u , z دید که دارای ضخامت های مختلفی می باشد.موارد مصرف این پروفیل ها در صنعت ساختمان است. پروفیل استیل بسته نیز در مقاطع و ضخامت های مختلف ساخته می شود.

پروفیل های استیل می توانند مقاطع پیچیده ای داشته باشند و یا مقاطع آن ها ساده بوده و فقط به صورت یک مربع و یا مستطیل و دارای طول و عرض های مختلف و ضخامت های کاربردی باشد.

پروفیل استیل که دارای مقاطع مربع و مستطیل است را میتوان در اندازه های متفاوت دید.اندازه کوچک آن را در نرده و حفاظ در صنعت ساختمان به وفور مورد استفاده قرار می گیرید، نوع دیگر آن که ابعاد بزرگتری دارد در صنایع ماشین سازی و همچنین اسکلت سازی در ساختمان کاربرد دارد.

شرکت افق متال با داشتن شبکه تامین کنندگان معتبر در کشورهای مختلف، آماده دریافت انواع سفارشات پروفیل استیل در آلیاژها، ابعاد و سایزهای مختلف از مشتریان و کارفرمایان عزیز می باشد.